Диагностика на климатроник и други скрити функции

Deco
Developer
Developer
Мнения: 45
Регистриран: 26 ное 2017, 17:05
Автомобил: Пешеходец
Контакти:

Диагностика на климатроник и други скрити функции

#1

Мнение от Deco » 08 дек 2017, 22:48

Климатроника има някои доста полезни функции, като например:
само диагностика на всички термо датчици включително и на двигателя,
само диагностика на механизмите свързани с регулирането на температурата в автомобила.
Скритите функции са много, но лесно се борави с тях. Повечето функции много редки случаи могат да бъдат от полза.

Задействането на сервизния режим става с комбинация на бутоните за рециркулация и стрелка нагоре (тествано на Сеат Леон 2000г). Комбинацията може да се приложи във всеки режим на работа на климатроника дори и когато той е изключен. Без подаден контакт или запален двигател не може да се използват скритите функции!!!

След активиране на сервизния режим на дисплея се появява 1c,
чрез бутоните + и - за регулиране на температурата променяте цифрата която показва, кой канал да се активира. След избора на номера на функцията натиснете бутона за рециркулация за да активирате избраната от вас функция. Сега климатроника изобразява в цифров вид величината към избраната функция мерните единици не се показват тях може да ги разберете от упътването по-долу.
За промяна на функцията просто натиснете + или - за избор на друга функция, за излизане от менюто натиснете пак бутона за рециркулация и стрелка нагоре едновременно.
Описание на всички налични функции, индикации и шифри на грешки.

01. Системна неизправност – изобразява се като “Диагностичен код” – виж диаграмата отдолу
02. Цифрова стойност на вътрешен темп. датчик – плафон на тавана
03. Цифрова стойност на вътрешен темп. датчик – датчик в таблото
04. Цифрова стойност на темп. датчик във въздухозаборника за свеж въздух
05. Цифрова стойност на темп. датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред
06. Цифрова стойност на темп. датчик за външен обкръжаващ въздух
07. Цифрова стойност на темп. датчик във духалката за свеж въздух
08. Цифрова стойност на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата
09. Делта стойност на клапата за регулиране на температурата
10. Не коригирана специфична стойност на клапата за регулиране на температурата
11. Цифрова стойност на потенциометъра на мотора на централната клапа
12. Специфична стойност на централната клапа
13. Цифрова стойност на потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/
14. Специфична стойност на клапата на /размразителя/
15. Цифрова стойност на потенциометъра на клапата за въздушния дебит
16. Специфична стойност на клапата за въздушния дебит
17. Скорост на автомобила (km/h)
18. Актуално напрежение на турбината за въздуха (v)
19. Определена стойност на турбината за въздуха (v)
20. Напрежение на клемата на компресора на климатика (v)
21. Стойност на честотата на ниското напрежение – (непреходен процес)
22. Моментно състояние на клапана за високо налягане на компресора на климатика
23. Циклично състояние на клапана за високо налягане на компресора на климатика
24. Циклично състояние на клапаните /вероятно на компресора/– абсолютна непроменлива
25. Аналогова/цифрова стойност на клапана /вероятно на компресора/ за изключване
26. Аналогова/цифрова стойност на температурата на охладителната течност на двигателя. Предупредителна лампа
27. Обороти на двигателя (об/мин)
28. Програмируема стойност
29. Обороти на компресора на климатика (равнява се на оборотите на двигателя X 1.28 )
30. Версия на софтуера
31. Проверка на дисплея (всички сегменти на климатроника светят)
32. Брояч на грешките на потенциометъра на клапата за регулиране на температурата
33. Брояч на грешките на потенциометъра на централната клапа
34. Брояч на грешките на потенциометъра на клапата на /размразителя/
35. Брояч на грешките на потенциометъра на клапата за въздушния дебит
36. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата (ограничител в студената страна)
37. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата (ограничител в топлата страна)
38. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на централната клапа (ограничител в студената страна)
39. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на централната клапа (ограничител в топлата страна)
40. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ (ограничител в студената страна)
41. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ (ограничител в топлата страна)
42. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за въздушния дебит (ограничител в студената страна)
43. Стойност на обратната връзка на потенциометъра на мотора на клапата за въздушния дебит (ограничител в топлата страна)
44. Брояч на работните цикли на автомобила
45. Зададена вътрешна температура (цифрова стойност)
46. Външна обкръжаваща температура, филтрирана за регулиране (вътрешен софтуер)
47. Външна обкръжаваща температура, нефилтрирана (вътрешен софтуер в градуси)
48. Външна обкръжаваща температура, нефилтрирана (цифрова стойност)
49. Брояч на грешките на сигнала за спидометъра
50. Престой (в минути)
51. Температура на охлаждащата течност на двигателя (в градуси)
52. Графичен канал за диагностика на компресора на климатика (виж графиката по-долу)
53. Графичен канал за диагностика на ел.изходите на климатика (виж графиката по-долу)
54. Контролни характеристики
55. Външна (заобикаляща) температура (в градуси)
56. Температура в градуси според вътрешен темп. датчик – плафон на тавана
57. Температура в градуси според вътрешен темп. датчик – датчик в таблото
58. Температура в градуси според темп. датчик във въздухозаборника за свеж въздух
59. Температура в градуси според темп. датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред
60. Температура в градуси според темп. датчик във духалката за свеж въздух
61. Версия на софтуера (последна)
...
78. Проверка на дисплея. Всички символи светят едновременно.

Значения на диагностичните кодове за системна неизправност
При активиране на 1с се изписва шифър (код) на грешка в системата.
Диагностичен код - Описание на неизправността

00.0 Няма установена неизправност
02.1 Вътрешен температурен датчик (плафон на тавана) – постоянно отворен, *02.1 – виж бележките към таблицата*
02.2 Вътрешен температурен датчик (плафон на тавана) – постоянно затворен, *виж 02.1*
02.3 Вътрешен температурен датчик (плафон на тавана) – непостоянно отворен
02.4 Вътрешен температурен датчик (плафон на тавана) – непостоянно затворен
03.1 Вътрешентемпературен датчик (датчик в таблото) – постоянно отворен, *виж 02.1*
03.2 Вътрешентемпературен датчик (датчик в таблото) – постоянно затворен, *виж 02.1*
03.3 Вътрешентемпературен датчик (датчик в таблото) – непостоянно отворен
03.4 Вътрешентемпературен датчик (датчик в таблото) – непостоянно затворен
04.1 Температурен датчик във въздухозаборника за свеж въздух – постоянно отворен, *04.1 - виж бележките към таблицата*
04.2 Температурен датчик във въздухозаборника за свеж въздух – постоянно затворен, *виж 04.1*
04.3 Температурен датчик във въздухозаборника за свеж въздух – непостоянно отворен
04.4 Температурен датчик във въздухозаборника за свеж въздух – непостоянно затворен
05.1 Температурен датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред – постоянно отворен, *05.1 – виж бележките към таблицата
05.2 Температурен датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред – постоянно затворен, *05.1 – виж бележките към таблицата*
05.3 Температурен датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред – непостоянно отворен
05.4 Температурен датчик за външен обкръжаващ въздух – отпред – непостоянно затворен
06.1 Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя – постоянно отворен, *06.1 – виж бележките към таблицата*
06.2 Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя – постоянно затворен, *виж 06.1*
06.3 Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя – непостоянно отворен
06.4 Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя – непостоянно затворен
07.1 Температурен. датчик в духалката за свеж въздух – постоянно отворен, *07.1 – виж бележките към таблицата*
07.2 Температурен. датчик в духалката за свеж въздух – постоянно затворен, *виж 07.1*
07.3 Температурен. датчик в духалката за свеж въздух – непостоянно отворен
07.4 Температурен. датчик в духалката за свеж въздух – непостоянно затворен
08.1 Потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата – постоянно отворен, *08.1 виж бележките към таблицата*
08.2 Потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата – постоянно затворен, *виж 08.1*
08.3 Потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата – непостоянно отворен
08.4 Потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата – непостоянно затворен
08.5 Клапа за регулиране на температурата – постоянно блокирала, *08.5 виж бележките към таблицата*
08.6 Грешка на потенциометъра на мотора на клапата за регулиране на температурата
08.7 Клапа за регулиране на температурата – непостоянно блокирала
11.1 Потенциометъра на мотора на централната клапа – постоянно отворен, *11.1 виж бележките към таблицата*
11.2 Потенциометъра на мотора на централната клапа – постоянно затворен, *виж 11.1*
11.3 Потенциометъра на мотора на централната клапа – непостоянно отворен
11.4 Потенциометъра на мотора на централната клапа – непостоянно затворен
11.5 Централна клапа – постоянно блокирала
11.6 Грешка на потенциометъра на мотора на централната клапа
11.7 Централна клапа – постоянно блокирала
13.1 Потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ - постоянно отворен, *13.1 виж бележките към таблицата*
13.2 Потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ - постоянно затворен, *виж 13.1*
13.3 Потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ - непостоянно отворен
13.4 Потенциометъра на мотора на клапата на /размразителя/ - непостоянно затворен
13.5 Клапата на /размразителя/ - постоянно блокирала
13.6 Грешка на потенциометъра на клапата на /размразителя/
13.7 Клапата на /размразителя/ - непостоянно блокирала
15.1 Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – постоянно отворен, *15.1 виж бележките към таблицата*
15.2 Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – постоянно затворен, *виж 15.1*
15.3 Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно отворен
15.4 Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно затворен
15.5 Клапата за въздушния дебит – постоянно блокирала
15.6 Грешка на потенциометъра на клапата за въздушния дебит
15.7 Клапата за въздушния дебит – непостоянно блокирала
17.0 Скорост на автомобила – грешен сигнал
18.1 Постоянно напрежение на духалката за свеж въздух /not OK/
18.3 Непостояно напрежение на духалката за свеж въздух /not OK/
20.1 Постоянно напрежение на компресора на климатика /not OK/, *20.1 виж бележките към таблицата*
20.3 Непостоянно напрежение на компресора на климатика /not OK/
22.1 Клапана за високо налягане на компресора на климатика – постоянно отворен, *22.1 виж бележките към таблицата*
22.3 Клапана за високо налягане на компресора на климатика – непостоянно отворен
22.5 Клапана за високо налягане на компресора на климатика – 120Х отворен, *22.5 виж бележките към таблицата*
29.1 Датчик на предпазния колан – постоянно “мек”
29.2 Датчик на предпазния колан – постоянно “твърд”
29.3 Датчик на предпазния колан – непостоянно “мек”
29.4 Датчик на предпазния колан – постоянно “твърд”

Пояснения към диагностичните кодове за системна неизправност

02.1 – цифровата стойност по подразбиране програмирана при дефект на датчика
04.1 – Стойност поддържана за темп.датчик ако същия дефектира
05.1 - Стойност поддържана за темп.датчик ако същия дефектира
05.2 – Цифрова стойност по подразбиране програмирана при дефект и на двата датчика G89 и G17 .
06.1 – Температурата на охладителната течност на двигателя се калкулира по подразбиране ако датчика е дефектирал или липсва; диагностиката отчита само около 0ºС
07.1 – Програмираната поправителна стойност = 0
08.1 - Мотора на клапата за регулиране на температурата не може да бъде контролиран автоматично, достъпна е само ръчна настройка
08.5 – Мотора е в циклично състояние, софтуера се опитва да елиминира блокирането
11.1 - Мотора на централната клапа не може да бъде контролиран автоматично, достъпна е само ръчна настройка
11.5 – Мотора е в циклично състояние, софтуера се опитва да елиминира блокирането
13.1 - Мотора на клапата на /размразителя/ не може да бъде контролиран автоматично, достъпна е само ръчна настройка
13.5 - Мотора е в циклично състояние, софтуера се опитва да елиминира блокирането
15.1 – Цифровата стойност е вътрешно програмирана за “отпуснат” режим
15.5 - Мотора е в циклично състояние, софтуера се опитва да елиминира блокирането
20.1 – Компресора на климатика остава изключен докато напрежението не се повиши над 10.8V за повече от 25 сек.
22.1 - Компресора на климатика остава изключен докато клапана се затваря
22.5 – Цикъл на превключване на компресора на климатика, VAG 1551 сканираща функция

Графичен канал за диагностика на компресора на климатика /канал 52с/
SevenSeg.gif
SevenSeg.gif (2.12 KиБ) Видяна 1421 пъти

При наличие на условия за изключване на компресора на климатика, сегментите на дисплея ще светят както е описано по-долу.

Сегмент Състояние
a1 Блокиране на клапана за високо налягане на компресора на климатика – 120Х
b1 Обороти на двигателя по-малко от 200-500
c1 Обороти на двигателя повече от 6000
d1 Обороти на двигателя повече от 6000
e1 Функциониране на системата ОК
f1 Функциониране на системата ОК
a2 Климатика е изключен ръчно
b2 Ниско ниво на напрежението
c2 Изключващ клапан(ключ), компресора е изключен за 12сек.
d2 Включена е предупредителната лампа за температурата на охлаждащата течност на двигателя
e2 Клапан за ниско налягане на фреона на климатика
f2 Клапан за високо налягане на фреона на климатика
a3 Включен е икономичен режим
b3 Системата е изключена
c3 Външната обкръжаваща температура е твърде ниска
d3 Компресора ще остане изключен за 3-12сек.
e3 Честотата на високото налягане е повече от 30
f3 Датчика за обкръжаваща температура

g1,g2,g3 Функциониране на системата ОК (g1,g2,g3 трябва да
светят едновременно)
Точка свети - Компресора на климатика е включен
Точка Не свети - Компресора на климатика е изключен

Графичен канал за диагностика на ел.изходите на климатика /канал 53/
SevenSeg.gif
SevenSeg.gif (2.12 KиБ) Видяна 1421 пъти
Сегмент Състояние
a1 Вентилатор за вътрешен темп.датчик
b1 Клапа за свеж въздух затворена – режим рециркулация
c1 Клапа на радиатора на парното затворена
d1 Двупосочна връзка работи
e1 Компресора на климатика – включен
f1 Вентилатор на радиатора включен на първа степен
a2 Клапата за въздушния дебит - отворена
b2 Клапата за въздушния дебит - отворена
c2 Клапата за въздушния дебит – затворена
d2 Клапата на /размразителя/ е в “footwell” позиция
e2 Клапата на /размразителя/ е в “footwell” позиция
f2 Клапата на /размразителя/ е в позиция размразяване
a3 Централна клапа в позиция “изход към панела на таблото”
b3 Централна клапа в позиция “изход към панела на таблото”
c3 Централна клапа в позиция “изход към тръбата на размразителя”
d3 Клапа за регулиране на температурата е в позиция “студен въздух”
e3 Клапа за регулиране на температурата е в позиция “студен въздух”
f3 Клапа за регулиране на температурата е в позиция “горещ въздух”

g1,g2,g3 Функциониране на системата ОК (g1,g2,g3 трябва да светят едновременно)
Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 75 hp
Kia Cee'd 1.6 CRDi 116 hp

Отговори